www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

September w formie!

Szwedzka gwiazda muzyki dance i pop go?ci?a na Sopot Hit Festiwal pierwszego dnia festiwalu. Z pewno?ci? nie zawiod?a swoich polskich fanów.

September wykona?a na ?ywo trzy utwory. Da?a rewelacyjny popis swoich umiej?tno?ci wokalnych i kolejny raz udowodni?a, ?e ?piewa? potrafi doskonale. Nawet wykonywanie uk?adu tanecznego w asy?cie trójki tancerzy nie przeszkodzi?o w tym, aby odbiór piosenek nie odbiega? od wersji studyjnej.

September

September

September

Niestety niektóre z polskich gwiazd, bior?cych udzia? w cz??ci konkursowej nie potrafi?y za?piewa? na ?ywo, tak, jak oczekiwa?aby tego publiczno??. Czy?by naszym rodzimym gwiazdom brakowa?o szlifu wokalnego? A mo?e niektórym i po troszk? talentu …

September

September


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>