www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

SENSACJA! Doda i Tymochowicz spotkaj? si? w s?dzie!

Dorota Rabczewska brylowa?a na Balu Dziennikarzy. By? tam te? Piotr Tymochowicz ze swoj? narzeczon?.

Jak dowiadujemy si? z Super Expressu Doda i Tymochowicz przywitali si? na balu. Efekty tego spotkania s? szokuj?ce! W tabloidzie czytamy.

Tylko si? z ni? przywita?em. Nie rozmawiali?my, nic jej nie doradza?em – zapewnia „Super Express” Tymochowicz.

Tymochowicz_Piotr

Jednak wypowiedzi Dody dla portalu onet. pl rzucaj? nieco inne ?wiat?o na spraw?.

W?a?nie podszed? do mnie pan Piotr Tymochowicz, który, jak s?ysza?am, za symboliczn? z?otówk? doradzi mi, na czyich kolanach mam siada? na ró?nych festiwalach. Ja mog? mu nawet za darmo doradzi?, na czyich kolanach ma nie siada? jego ?ona, bo z tego, co wiem, sp?odzi?a pi?kne dziecko z jego koleg?.

Tymochowicz_Piotr

Na taki atak Piotr Tymochowicz nie móg? nie zareagowa?. Jest oburzony tym, ?e Doda zaatakowa?a, niczemu niewinne 2,5 roczne dziecko. Jak na temat Dody wyra?a si? w rozmowie z Se?

Rzecz? haniebn? jest to, ?e pseudowokalistka zaatakowa?a ma?e dziecko […] Ja nie wierz?, ?e jakikolwiek cz?owiek, który nie jest szmat? ludzk?  by?by w stanie zaatakowa? 2,5 letnie dziecko. Robi? to recydywi?ci, robi? to szmaty, a nie ludzie, którzy potem s? s?dzeni po prostu i tak b?dzie w tym przypadku […] Jest pewna kuriozalna sytuacja. Prezydent skamle u nóg Dody, inni politycy skaml? u jej nóg, premier jest zapraszany do programu w którym wyst?puje  z kobiet?, któr? ju? nazwa?em w odpowiedni sposób, bo inaczej nie sposób jej nazwa?. Ta kobieta jest wpuszczana na salony. I jaki? jest ob??d w Polsce a propos gloryfikacji no … zwyk?ej meliniary ze szko?y zawodowej. No to si? w g?owie nie mie?ci, w g?owie si? nie mie?ci, ?e Ci ludzie zwariowali na jej punkcie…

Doda_Rabczewska_Dorota

Wygl?da na to, ?e nowy Rok zapocz?tkowa? dla Dody nowym procesem s?dowym.

Zobacz koniecznie!

Doda brylowa?a na Balu Dziennikarzy-foto!

Charytatywny Bal Dziennikarzy – foto!!!


Wpisz komentarz

  1. 25 stycznia 2010 02:44

    Kaczor:

    Zgadzam si? z Tymochowiczem ! Doda to istna szmata. Osobi?cie dla mnie jest ?miechem ?e Doda jest zapraszana tam gdzie prezydent. Kto dba o to ?eby ta dziwa by?a medialna? Panna Rabczewska mog?a by mi nogi my? a i tak wszyscy by si? podniecali co to nie ona :/ wstydz si? Narodzie

Podobne posty:

/* */?>