www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sensacja! Co na Woronicza mówi? o Cichopek!?

Kasia Cichopek nie jest ju? wielk? gwiazd? TVP. Wszystko przez romans …

… z Polsatem 🙂


Umówmy si?: pani Cichopek nie jest wielk? aktork?, a tym bardziej postaci? telewizyjn?. W „Jo?” ci?gnie j? Krzysiek Ibisz.

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof

A w „Tancerzach” poleg?a w starciu z profesjonalistami. By?a zagubiona, a czasem zachowywa?a si? tak, jakby pierwszy raz stan??a przed kamer? – zdradza anonim w rozmowie z Super Expressem.

Cichopek_Kasia

TVP do tego stopnia chce zrezygnowa? ze wspó?pracy z Cichopek, ?e nawet jej posta? Kingi Mostowiak z serialu M jak Miłość ma by? stopniowo wycofywana.

Co zostanie Kasi? Konferansjerka?

Cichopek_Kasia

A mo?e w ko?cu zainwestuje w solidne aktorskie wykszta?cenie? Wida?, nie tylko szaremu spo?ecze?stwu Cichopki si? przejad?y…

Cichopek_Kasia_Hakiel_Marcin

Cichopek_Kasia_Hakiel_Marcin

Cichopek dosta?a ultimatum!

Cichopek nie wraca do „Tancerzy”!?

Cichopek dosta?a rol?

Cichopek w gronie najbardziej wp?ywowych Polek!

Po?egnanie z Kasi? Cichopek


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>