www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Seksowne gwiazdy na weekend odc.2!

Relaks przed odbiornikiem telewizyjnym mo?e przybiera? ró?ne formy. Jedn? z ulubionych jest napawanie si? doskona?ymi kszta?tami, w jakie Matka Natura wyposa?y?a nasze celebrytki. Jak gwiazdy kusi?y nas seksownymi cia?ami w wielkich show minionego weekendu?

W Ta?cu z gwiazdami prym wiod?a Aleksandra Szwed, która w czasie wykonania ognistego ta?ca poruszy?a zw?aszcza m?sk?, cz??? jury. Piotr Gali?ski nie by? oboj?tny na jej taniec i rzecz jasna pe?en profesjonalizmu powiedzia?, ?e Szwed jest tak? polsk? Josephine Baker. Warto nadmieni?, ?e Baker szokowa?a w latach 50 swoim erotycznym ta?cem i nazywano j? Czarn? Wenus.


Szwed_Aleksandra

Szwed_Aleksandra

Szwed_Aleksandra

Szwed_Aleksandra_Rowi?ski_Robert

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

  1. 30 marca 2010 19:29

    Nikola:

    Matko, wpadki si? zda?aj?

Podobne posty:

/* */?>