www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Seks u Majewskiego, jak obs?uga ga?nicy!?

Ostatni odcinek programu Szymona Majewskiego zaskoczy? swoj? praktyczno?ci?, tym razem w ?ó?ku …

Widzowie mogli dowiedzie? si?, jak bezpiecznie u?y? ga?nicy. Co zrobi? Szymon, aby instrukcja ?atwiej zapad?a w pami??? Kaza? przeczyta? j? Filipowi Bobkowi i Ewie Kasprzyk.

Nie by?oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, ?e odczytanie instrukcji mia?o inscenizowa? gor?c? scen? ?ózkow?!

Aktorzy udawali, ?e uprawiaj? seks. Oboje odegrali swe role zadziwiaj?co wiarygodnie.

Kasprzyk i Bobek razem w ?ó?ku, tego jeszcze nie by?o.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>