www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sekrety zwi?zku Cichopków!

M?? Kasi Cichopek, Marcin Hakiel przeszed? samego siebie

Czego si? nie robi, ?eby by? s?awnym, a w tym wypadku bardziej s?awnym od swojej znanej ?ony.

Jeszcze nie tak dawno, Marcin wyspowiada? si? w jednym z tabloidów, ?e jemu ?lub do szcz??cia nigdy nie by? potrzebny – przypominamy, o?eni? si? z Kasi? Cichopek we wrze?niu 2008.

Takie ciekawostki nasuwa?y przypuszczenia, ?e na ?lub nalega?a Kasia …

Teraz Marcin ponownie porusza wra?liwe szczegó?y, tym razem ze znajomo?ci przed?lubnej z Kasi? ..

Nie by?a to Miłość od pierwszego wejrzenia, cho? – nie ma co ukrywa? – wpad?a mi w oko. Zanim co? si? zacz??o mi?dzy nami dzia?, min??y dwa miesi?ce. – powiedzia? Hakiel.” (SE)

To „co?” to ca?usy, przytulanki czy co? wi?cej? Tego Marcin nie zdradzi?, ale czy nie odnosicie wra?enia, ?e popularno?? jego ?ony bardzo mu psioczy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>