www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sekret szczup?ej figury Weroniki Rosati!

Pami?tacie Weronik? z pocz?tków ostatniej edycji „Ta?ca z gwiazdami”?

Wtedy jej apetyczne kszta?ty wywo?a?y prawdziw? fal? dyskusji. Rzecz jasna, zwi?zan? z podziwem jej kobiecych kszta?tów. Teraz, z tamtej Weroniki nie zosta?o ju? wiele.

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>