www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Schejbal urodzi?a!

Magda ma  …

…SYNA!

Aktorka czeka?a niecierpliwie na narodziny dziecka ju? od zesz?ego poniedzia?ku. Wtedy wed?ug terminu mia? nast?pi? poród. Po cz?stych wizytach w szpitalu w ko?cu urodzi?a wczoraj nad ranem. Ciekawe, jakie Magda wybra?a dla synka imi?? Jak donosi Fakt, w czasie porodu zabrak?o przy Magdzie ojca dziecka, pono? nie zd??y? dojecha? … ale wspiera? j? jeden z przyjació?.

Serdecznie gratulujemy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>