www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sawkin t?skni za ukochan? …

Oleg bardzo chcia?by zobaczy? si? z mam?„Oleg Sawkin (43 l.), jedna z gwiazd ta?cz?cych w show „Taniec z gwiazdami”, wyzna? nam, ?e bardzo ?a?uje, ?e jego ukochana mama nie mo?e dotrze? na plan programu, by zobaczy? go w akcji.

Niestety, jeszcze nie by?o takiej mo?liwo?ci – mówi roz?alony Oleg.” – podaje Super Express.

Co? nam si? wydaje, ?e w takim sk?adzie uczestników „Ta?ca z gwiazdami”, jaki pozosta?, Oleg ma du?e szanse na spotkanie z mam? ju? za tydzie?, bo mo?e odpa?? z programu ...


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>