www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sasha Strunin i Michael Jackson!?

Jak to mo?liwe, ?e dziewczyna z zespo?u The Jet Set b?dzie wspó?pracowa? z Jacksonem? A mo?liwe …

Bo, jak si? okazuje Michael Jackson, który ma pomaga? w karierze uroczej Sashy, to nie król muzyki pop, tylko jeden z niemieckich producentów nosz?cy takie samo nazwisko …

Strunin_Sasha

Czy taka reklama pomo?e Strunin która to tej pory, jako? nie mo?e wybi? si? na polskim rynku muzycznym, co dopiero na zagranicznych wodach …

Strunin_Sasha


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>