www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Saleta: Kobiety nie s? idealne!

Czy facet, który mia? dwie ?ony i wiele innych kobiet mo?e si? myli??

Przemys?aw Saleta to nie tylko by?y sportowiec, mistrz w boksie i kick-boxingu. Aktualnie to osoba medialna, której ?ycie prywatne zna prawie ca?y kraj.

Bo Przemek mia? ju? dwie ?ony, ka?da Ewa, ostatnio mia? nawet narzeczon? te? Ew? (Wiertel), jednak ten zwi?zek nie przetrwa?. Teraz, gdy Saleta jest sam, jak palec, wszyscy zastanawiaj? si?, jak d?ugo wytrzyma bez damskiego towarzystwa.

Nie czekam na Miłość, ani jej nie szukam. Jak si? pojawi, to dobrze – czytamy w Fakcie zwierzenia Salety.

Saleta_Przemys?aw

A jak nie to, pewnie te? nie najgorzej, bo Saleta mówi …

Kobiety wydaj? si? idealne tylko na pocz?tku znajomo?ci. Ale potem szybko si? to zmienia.

Obiektywnie powiemy, ?e niestety regu?a ta cz?sto dotyczy obu p?ci. Ale mo?e Przemek po prostu nie trafi? do tej pory na w?a?ciw? kobiet??

Saleta_Przemys?aw

Zobacz kobiety Przemka Salety!

>>>

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>