www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Saleta i Wiertel oszukali media?!

Po powrocie Przemka z wyprawy do Stanów, jak grom z nieba spad?a na nas wiadomo?? o jego rozstaniu z narzeczon? Ew? Wiertel. Okazuje si?, ?e to wszystko by?o zaplanowane …

„Ewa i ja tak naprawd? rozstali?my si? jeszcze przed moim wyjazdem. Wyje?d?a?em jako wolny facet. Oboje wykorzystali?my moj? obecno??, ?eby odpocz?? od natr?tnych mediów. Oboje te? chcemy mie? ?wi?ty spokój” (Twoje Imperium)

Wygl?da na to, ?e Przemek i Ewa chcieliby uchodzi? za spryciarzy.

No có?, pami?tacie zdj?cie z imprezy po?egnalnej Salety, na której zauwa?yli?my, ?e Ewa ju? „bawolo” spogl?da na m??czyzn? z którym pokazywa?a si? ju? po „oficjalnym” rozstaniu z Przemkiem po jego powrocie?

Chyba nie wszyscy poszli, na ich wersj? wydarze?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>