www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rynkowski zrobi? sobie dziecko na pielgrzymce!?

Jak przyznaje, zrobi? to dla ?ony

Kobiecie si? nie odmawia, – w tym przypadku powiedzenie to nabiera szczególnego znaczenia. Najpierw Ryszard Rynkowski zwierzy? si? kolorowej prasie, ?e zgodzi? si? na dziecko, tylko z uwagi na swoj? ?on? „To dziecko by?o jej potrzebne, wiedzia?em, to i zgodzi?em si? na nie”, przy czym nie omieszka? nawet zdradzi? tajemnicy jego pocz?cia

Szóstego stycznia pocz?? si? Rysio, w dzie?, kiedy pojechali?my do Lourdes – zdradza Rynkowski. Piosenkarz nie ukrywa, ?e dziecko zosta?o wymodlone.” (Fakt)

Teraz Rynkowski ju? od 5 miesi?cy cieszy si? z ?on? urokami rodzicielstwa.

Rozumiemy, ?e na dziecko namówi?a go ?ona, która kiedy? by?a jego fank?, a ich znajomo?? zacz??a si? podobno od zwyk?ej kawy, ale dlaczego Rynkowski zgodzi? si? na takie zwierzenia w kolorowej prasie? No chyba nie z uwagi na op?acalno?? takiego kroku?


Wpisz komentarz

  1. 16 czerwca 2009 08:14

    Renka:

    Gratulacje Panie Ryszardzie!
    Co przeznaczone jest cz?owiekowi to go nie minie.
    A jak cz?owieka spotyka szcz??cie to on si? zwyczajnie z tego cieszy!:)

Podobne posty:

/* */?>