www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rynkowski ma wnuka w wieku syna!?

Pó? roku temu Rynkowski zosta? ojcem, a teraz … dziadkiem!

Rynkowski to prawdziwy szcz??ciarz! Nie do??, ?e w wieku 57 lat, w minionym roku zosta? po raz kolejny w swoim ?yciu ojcem, urodzi? mu si? syn, to par? dni temu w swoje imieniny zosta? dziadkiem. Jego doros?a córka Marta urodzi?a mu wnuczka.

Ryszard pochwali? si? t? nowin? w porannym programie „Dzie? Dobry TVN”. Ciekawe czy ten zabieg mia? s?u?y? promocji nowej p?yty Rynkowskiego „Zachwyt” , czy to tylko spontaniczna reakcja na nadmiar rodzinnego szcz??cia?

W ka?dym b?d? razie, gratulujemy, takie podwójne szcz??cie, w tym wieku zdarza si? bardzo rzadko.


Wpisz komentarz

  1. 16 czerwca 2009 07:53

    Renka:

    Gratulujemy Panie Ryszardzie z ca?ego serca sukcesów w ?yciu prywatnym i na scenie!!:)

    Nowa p?yta „Zachwyt” Podoba nam si?!

    PS. Ja te? si? urodzi?am w pa?dzierniku i ten miesi?c jest dla mnie wyj?tkowy:)

Podobne posty:

/* */?>