www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rynkowski dziwaczeje?

Podobno wstydzi si? ojcostwa

„57-letni Rynkowski wraz ze swoj? o 22 lata m?odsz? ?on? Edyt? niedawno zostali szcz??liwymi rodzicami. Nie wiadomo jednak, kiedy dok?adnie to nast?pi?o i jaka jest p?e? dziecka, o imieniu nie wspominaj?c. Swoim szcz??ciem Rynkowski pochwali? si? jedynie najbli?szym przyjacio?om.” – donosi Fakt.

A mo?e niektórym osobom trudno poj??, ?e nie wszystkie gwiazdy lubuj? sie w roztrzepywaniu swojej prywatno?ci na lewo i prawo?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>