www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rutowicz znowu si? kompromituje!

„Przecie? to jest nasz Empire State Building jak w New York City”- Jolanta Rutowicz wypowiada si? na temat pomys?u zburzenia Pa?acu Kultury i Nauki.

Na portalu „Dziennik.pl” mo?emy przeczyta? jej s?owa: „?aden rozs?dny naród nie niszczy pomników swojej kultury”. Jolanta twierdzi tak?e, ?e jest gotowa spotka? si? osobi?cie z pomys?odawc? burzenia, Rados?awem Sikorskim. Sugeruje nawet rozmow? przy kawie.

Rutowicz_Jola

1 2

Wpisz komentarz

  1. 15 listopada 2009 00:05

    l:

    paskuda

Podobne posty:

/* */?>