www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rutowicz potrzebuje ciep?a!

Taaaka zima, a tu nie ma kto jej ogrza?

Jola Rutowicz to kobieta zmienna, jak ju? da?o si? zaobserwowa?, ale jak si? okazuje i ciep?olubna. Gwiazdka uwielbia stroi? si? w kuse spódniczki, lateksowe kompleciki, a tu zima!

I jak wyj?? na ulic? w takim stroju!? Tote? Jolanta musia?a chyba próbowa? swoich si? z zimow? aur?, bo, jak donosi Fakt, teraz jest chora. Dopad?a ja grypa!

Nie ruszam si? z ?ó?ka i czekam na s?o?ce – zwierzy?a si? Faktowi. – Kiedy wyzdrowiej?, musz? si? wybra? w egzotyczn? podró?, najlepiej do Afryki – dodaje spragniona ciep?a Rutowicz.” (Fakt)

Skoro pad?a taka deklaracja wyjazdu, có? nam pozostaje, jak nie czeka? do szybkiego ozdrowienia naszej ulubienicy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>