www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin pracuje nad scenariuszem – nadal!

Rusin nadal pracuje nad scenariuszem. Jaki? czas temu dziennikarka spisa?a swój pomys? na serial i zanios?a go w?adzom TVN. Co teraz dzieje si? z jej twórczo?ci??

„Faktycznie jaki? czas temu stworzy?am scenariusz. Ale to nie jest tak, ?e ma on od razu trafi? na anten?. „Usta, usta” by?y produkowane trzy czy cztery lata. Tak samo mój projekt jest w trakcie przygotowa?. Z pokor? traktuj? uwagi, wprowadzam zmiany. Swego czasu razem z moj? wspólniczk? chodzi?y?my na takie ma?e warsztaty do wybitnego re?ysera Jurka Bogajewicza. To by?y prywatne studia. Przez wiele miesi?cy spotykali?my si? i on nam robi? wyk?ady. Pokaza? nam, ?e mo?emy co? takiego robi?”- zdradza Rusin tygodnikowi „Gwiazdy”.

Rusin_Kinga

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>