www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin: Nie jestem taka straszna, jak mówi?!

Kinga w ko?cu ?amie barier? milczenia na jeden z tych k?opotliwych i dra?liwych tematów.

Sporo w ostatnim czasie informacji na temat trudnej wspó?pracy z King? Rusin. Takie odniesienia zreszt? pojawia?y si? ju? wcze?niej. Kinga dotychczas milcza?a, nie komentowa?a i niczego nie t?umaczy?a.

Czemu akurat teraz przerwa?a milczenie w sprawie pog?osek na temat tego, ?e jest „trudna”? Mo?e zbyt wiele si? naczyta?a i nas?ucha?a na swój temat i czara si? przela?a? W wywiadzie dla miesi?cznika Pani, Kinga Rusin mówi:

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>