www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin lubi si? chwali??

Kinga doskonale wie, jak nakr?ci? sobie nowych klientów …

Oprócz tego, ?e Rusin jest prezenterk? telewizyjn?, prywatnie to w?a?cicielka kilku firm. Jedna z nich zajmuje si? produkcj? kosmetyków firmowanych nazwiskiem Kingi. Ona sama nie zamierza siedzie? cicho, jak myszka pod miot??, tylko w razie okazji, wykorzystuje j? … Po co? By robi? sobie reklam?!

Rusin_Kinga


W sieci pojawi?y si? doniesienia, ?e Kinga pochwali?a si?, i? cz?sto ma telefony od znanych osób u?ywaj?cych jej kosmetyki, – s? nimi zachwycone …

Rusin_Kinga


No có?, po takiej promocji, tylko si?ga? do kieszeni i biec do drogerii po nowe smarowid?a. Tylko czy pusty portfel po takiej przyjemno?ci b?dzie tak cieszy?? Bior?c si? za produkcj? kosmetyków, Kinga chyba tylko o tym jeszcze nie pomy?la?a, o ich przyst?pnych cenach.

Rusin_KingaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>