www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin k?óci?a si? z bratem o spadek?!

Sama wiadomo??, o tym, ?e Kinga ma brata jest do??  zaskakuj?ca, a co dopiero powody, tego, ?e nie utrzymuj? ze sob? kontaktu.

Kolorowe tygodniki szalej?! Kinga Rusin ma przyrodniego brata z drugiego zwi?zku jej ojca. Tata Kingi zostawi? jej matk?, gdy ma?a Rusin mia?a tylko 4 latka .. i odszed? do innej kobiety.

Rusin_Kinga

Kinga nigdy nie wspomina?a o swoim bracie. Teraz, kiedy znane s? powody ich wzajemnego poró?nienia, trudno si? dziwi?. Posz?o o spadek –  kiedy zmar? ojciec w 2005 roku, wi?kszo?? cennych rzeczy zgodnie ze swoj? ostatni? wol?, zostawi? córce – Kindze.

Rusin_Kinga

Jej brat, który podobno mia? problemy z prawem nie zaakceptowa? tego stanu rzeczy, a aktualnie nie mieszka ju? w Polsce. Sama Kinga na jego temat w ogóle si? nie wypowiada.

Rusin_Kinga


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>