www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin dop?aci do kredytu!

Kinga Rusin do??czy?a do grona pokrzywdzonych przez wysoki kurs franka. Ale chyba sie tym specjalnie nie przej??a …

Dziennikarka wzi??a kredyt na zakup apartamentu na Mokotowie. Widocznie jej dwie wille (w Konstancinie i Wilanowie) nie spe?ni?y jej oczekiwa?.

Je?eli sytuacja na rynku nadal b?dzie taka sama, to mo?liwe, ?e Kinga poniesie gigantyczn? strat?, gdy? b?dzie musia?a sp?aci? bankowi drugie tyle, ile zaci?gn??a.

Nie powinna mie? z tym problemów, poniewa? jej miesi?czne zarobki bardzo wykraczaj? poza ?redni? krajow?. Dostaje alimenty na 20 tysi?cy z?otych, pracuje w TVNie i jest wspó?w?a?cicielk? dwóch firm.

A dobry humor Kingi, tylko potwierdza, ?e prezenterka wcale nie przejmuje si? wahaniami kursowymi. Z takimi dochodami …kto by si? przejmowa?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>