www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin ci?gle sama

Po rozwodzie z Tomaszem Lisem, Kindze nie ?pieszy si? do kolejnego zwi?zku, wbrew plotkom

Kinga Rusin (37 l.) jest ci?gle do wzi?cia! Zapytana przez „Super Express”, czy rzeczywi?cie w jej ?yciu pojawi? si? nowy m??czyzna, odpar?a krótko:

Inni zawsze wiedz? wi?cej i lepiej ni? sam zainteresowany – tak ucina wszelkie plotki o swojej nowej wielkiej mi?o?ci.”

Jak to si? mówi, co nagle to po diable. Mo?e lepiej, ze Kinga nie robi niczego na si???


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>