www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rusin chodzi z g?ow? w chmurach!

Albo Kinga traci poczucie rzeczywisto?ci, albo …

… chce na siebie zwraca? uwag?. Bo, jak mo?na inaczej pomy?le?, widz?c prezenterk? telewizji ?niadaniowej id?c? trójpasmow? jezdni?, zamiast chodnikiem dla pieszych?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>