www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rubik zna sze?? j?zyków!

Dacie wiar??

Piotr Rubik „wymiata” …

Nawet, je?li znajdzie si? kto?, kto go nie lubi, nie mo?e nie przyzna?, ?e Rubik ma talent. I wcale nie chodzi o to, ?e jest ?wietnym kompozytorem. Jak Piotr przyzna? w rozmowie z Party, zna kilka j?zyków obcych …


Pierwsze p?yty, które mia?em w r?ku, by?y obcoj?zyczne, a ja koniecznie chcia?em wiedzie?, co jest napisane na ok?adkach. Dzi? dobrze znam angielski, rosyjski, japo?ski, w?oski, hiszpa?ski i hebrajski. Dogadam si? tak?e po niemiecku i francusku, kiedy? zna?em tak?e holenderski.

?ona Rubika, Agata musi by? dumna ze swojego utalentowanego m??a.

Rubik_Piotr_Rubik_Agata

Rubik_Piotr

zobacz: Piotr Rubik ma now? fryzur?!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>