www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rubik za cha?tur? bierze 150 tysi?cy!?

W tej kwestii jest rekordzist?. Za wyst?p do kotleta chyba nikt nie zgarn?? dotychczas tak wysokiej sumki.

Fakt podaje, ?e za wyst?p na imprezie firmowej, Piotr Rubik inkasuje 150 tysi?cy z?otych. Na takie rozrywki w czasie firmowych zabaw sta?, zatem nielicznych. Ale niektórych takie op?aty za show Rubika nie przera?aj?, bo ostatnio gwiazdor i jego grupa bawili pracowników jednej z firm.


Za ca?y wyst?p Rubik zarobi?, a? 150 tysi?cy, ale jak twierdzi tabloid, ma z tego tylko 40%. Reszta pieni?dzy idzie na op?acenie pozosta?ych cz?onków zespo?u. A jest ich troch? …

Rubik_Piotr

Rubik_Piotr

Rubik_Piotr

Rubik_Piotr

Rubik_Piotr

Rubik_Piotr

zobacz: Paskudzka postudiuje za pieni?dze Rubika?

zobacz: Dramat! Rubik, zaraz po pieczonym prosiaku!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>