www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rubik ucieknie z porodówki?!

Piotr Rubik i jego ?ona Agata oczekuj? narodzin dziecka. Rozwi?zanie tu?, tu? i pojawi?y si? z?o?liwe plotki …

Moda na porody rodzinne ju? dawno zakorzeni?a si? po?ród gwiazd. W zwi?zku z rych?ym rozwi?zaniem Agaty, spekulowano czy Piotr b?dzie bra? udzia? w porodzie i czy w ogóle wytrzyma tak stresuj?ce zdarzenie, jakim jest poród z ?on??

Rubik_Piotr_Rubik_Agata

Ale na szcz??cie kolorówka ju? dotar?a do „pewnych” informacji. Piotr nie ma zamiaru ucieka? z sali porodowej. Ta informacja cho? oboj?tna nam zupe?nie powinna zachwyci? jego fanów i w razie potrzeby uspokoi? ?on? Agat?. Mimo, tego, ?e Rubik ma powa?ne obawy, dzielnie walczy ze swoimi l?kami i przygotowuje si? do tego wa?nego dnia …

Rubik_Piotr


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>