www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rubik jest wspania?ym zi?ciem?

Idealna te?ciowa? Garbata, z dwoma z?bami – jeden do otwierania piwa drugi ci?gle bol?cy!!! Setki dowcipów te?ciowa-kontra- zi??, a Piotr Rubik…

Bywa ró?nie w relacjach mi?dzy te?ciow? i zi?ciem. Najpopularniejszy motyw to te?ciowa-policjant wiecznie krytykuj?ca i wtr?caj?ca si? do zwi?zku jej ukochanej córki z niepoprawnym, w najlepszym razie niedojrza?ym i krn?brnym zi?ciem.

Piotr Rubik ( 41 l.) wydaje si? d??y? do zupe?nie przeciwnej formy korelacji. Z okazji ?wi?t zaprosi? do wspólnego ich sp?dzenia swoj? te?ciow? i te?cia, ku ogromnej uciesze ma??onki. Brzemienna Agata Paskudzka nie posiada?a si? z rado?ci i od razu zabra?a rodziców na rajd po Warszawie. Jak donosi SE obie panie rzuci?y si? ochoczo w wir przed?wi?tecznych zakupów, podczas których z uwag? wspólnie analizowa?y ka?dy zakupiony towar ( SE ).

Piotr wiedzia?, co robi, zw?aszcza, ?e ju? wkrótce urodzi si? jego potomek i zarazem upragniony wnuczek te?ciów. Sprawi? przede wszystkim wiele rado?ci swojej m?odziutkiej ?onie. Nale?y tylko ?yczy? wytrwa?o?ci w podej?ciu do tematu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>