www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rozwodzi si? przez asystentk?

...i z ni? sp?dzi ?wi?ta!

Asystentka Krzysztofa Ibisza, Paulina, jest dla niego kim? wi?cej ni? tylko pracownic?…

Oni maj? ju? wspólne plany na przysz?o??, pono? to ona naciska?a Krzy?ka, by przyspieszy? rozwód – mówi nasz informator.

Jak uda?o nam si? dowiedzie?, Ibisz jest bardzo zaprzyja?niony z matk? Pauliny. Nic dziwnego, w ko?cu s? rówie?nikami i podobno znali si? ju? du?o wcze?niej. Mama Pauliny ma we Wroc?awiu sie? sklepów z m?skimi ubraniami. Pono? Krzysiek cz?sto do niej dzwoni i radzi si? nawet w sprawach wyboru krawata.

Mama Pauliny cieszy si?, ?e córka znalaz?a tak ?wietnego i dobrze ustawionego faceta, ma jednak wyrzuty sumienia, ?e jej córka rozbija rodzin? – opowiada nam przyjaciel domu.” – podaje Fakt.

Wida?, gdyby Ibisz by? wolny i nie mia? dzieci, by?by idea?em dla Pauliny. No, ale chocia? ma pieni?dze …

I jak podaje bulwarówka ?wi?ta Krzysztof sp?dzi, nie ze swoj?, a z rodzin? Pauliny.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>