www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rozwód Ibisza-nowe fakty!

Krzysztof rozwodzi si?, bo …

Ibisz i jego druga ?ona, Anna Nowak, byli par? w m?odo?ci. Potem ich drogi si? rozesz?y. Ich znajomy zdradza …

Potem, po wielu latach, sen o tej m?odzie?czej mi?o?ci zrealizowa? si?. Niestety, by? to ju? inny czas, inni ludzie, inne drogi i do?wiadczenia ?yciowe i tak naprawd? inna Polska… – opowiada nam.

Rzeczywisto?? okaza?a si? wi?c zupe?nie inna ni? oczekiwania pary. – Tego uczucia po prostu nie by?o. To bardzo trudna i z?o?ona sytuacja i dla Anny, i dla Krzy?ka, po prostu ich nieszcz??cie. Teraz musz? si? z tym zmierzy? – mówi Faktowi pan Tadeusz.”

Szkoda tylko, ?e przez m?odziencze idea?y ich dziecko b?dzie musialo wychowywa? si? tylko z jednym rodzicem … a drugiego widywa? tylko w weekendy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>