www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rozwód Fraszy?skiej – ju? po pierwszej rozprawie!

Drugie ma??e?stwo aktorki, w?a?nie si? ko?czy.

Jak donosi tygodnik Twoje Imperium, Jolanta Fraszy?ska potwierdza, ?e rozsta?a si? z m??em, Grzegorzem Kuczeriszk?. Nie jestem ju? z Grzegorzem. M?? wyprowadzi? si? z domu. Ale to nic nadzwyczajnego, ?e ludzie si? rozstaj?. Po prostu tak bywa – czytamy.

zobacz: M?? zostawi? Fraszy?sk?!?

Fraszy?ska_Jolanta_Kuczeriszka_Grzegorz

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>