www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rozstanie Mandaryny – przez kas?!?

Micha? Szatkowski nauczyciel wf-u i by?y partner Marty Wi?niewskiej, po raz pierwszy zdradza powody rozstania z gwiazd?.

W rozmowie z Super Expressem mówi otwarcie:

Rozstali?my si? Mart? prywatnie jak i zawodowo. To by?a nasza wspólna decyzja. Doszli?my do wniosku, ?e dalej to nie ma sensu. Jednym z powodów by?o mieszanie ?ycia zawodowego i rodzinnego, to troch? zepsu?o nasz zwi?zek – mówi Micha? podkre?laj?c, ?e Miłość i pieni?dze nie id? w parze.


W sumie Micha? potwierdzi? tylko to, o czym od ich rozstania plotkowano. Posz?o o pieni?dze, tylko szkoda, ?e nie ma ?cis?o?ci, on mia? ich za ma?o, czy ona …

Wi?niewska_Marta_Szatkowski_Micha?

Wi?niewska_Marta_Szatkowski_Micha?

Szatkowski mia? do?? Mandaryny!?

Mandaryna ma ju? nowego faceta!

Mandaryna rozsta?a si? z Szatkowskim!!!


Mandaryna ma pecha do facetów?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>