www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rozstania gwiazd: Fraszy?ska ju? po rozwodzie!

Aktorka znowu jest wolna. Jej ma??e?stwo z Grzegorzem Kuczeriszk? zako?czy?o si? na sali warszawskiego s?du.

Jolanta Fraszy?ska (Licencja na wychowanie, Na dobre i na z?e) zako?czy?a swój kilkunastoletni zwi?zek z m??em Grzegorzem Kuczeriszk?. Po tym, jak pojawia?y si? kolejne informacje na temat kryzysu w jej ma??e?stwie, ju? teraz jest pewne, ?e aktorka ma za sob? to (kolejne) ma??e?stwo. Wcze?niej by?a zwi?zana z Robertem Goner?.

Jak napisa? Super Express, aktorka „z u?miechem an ustach wysz?a z sali rozpraw”.


Koniec oznacza pocz?tek?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>