www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rozpad ma??e?stwa Górniak to mistyfikacja!?

Nie ma bardziej gor?cego tematu, Edyta Górniak odesz?a od m??a, Edyta Górniak na nowego faceta, Edyta Górniak odbierze Krupie syna … okazuje si?, ?e to wszystko mo?e by? jedn? wielk? ?ciem?!!!

Jak to mo?liwe?! A jednak … Po jednym z ostatnich koncertów Edyta Górniak i Darek Krupa tak bardzo nienawidz?cy si? w ostatnim czasie ma??onkowie, okazywali sobie wyra?ne oznaki czu?o?ci … jak podaje prasa bulwarowa, wygl?dali raczej na zakochanych, ni? na rozchodz?c? si? par?!

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Jak wi?c wygl?da stan faktyczny? Odpowiedzi mog? by? dwie; albo roz??ka im faktycznie przys?u?y?a i poczuli temperatur? dawnych uczu? …albo

ca?a afera z wyprowadzk? Edyty, odej?ciem od Darka by?a przez nich udawana …

Górniak_Edyta


Cho? wydaj? si? to wr?cz niemo?liwe, przychodzi jednak na my?l, ?e dla zwi?kszenia nie tylko zainteresowania swoj? osob?, ale dla ma?ej s?odkiej zemsty na prasie (Edyta kilka lat temu s?dzi?a si? z jednym z tabloidów, potem unika?a kontaktu z fotoreporterami) Edyta zrobi?a to.

Górniak_Edyta

Dobrze pami?tamy, jak ?wietnie si? bawi?a symuluj?c i wskazuj?c, na to, ?e jest w ci??y, a nie by?a …

Czy zagra?a mediom na nosie? Pewnie nied?ugo wyda jakie? „o?wiadczenie”, zobaczymy. Jedno jest pewne jej „akcje” wzros?y.

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>