www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rosati:Urodzi?am si?, by cierpie?!

Je?li to nie schiz to strasznie marny lans

W wywiadzie dla Gali czytamy:

„Cz?sto jestem smutna. Codziennie mam jaki? problem”

A wydawa?oby si?, ?e gwiazdy to inni ludzie, jak si? okazuje, tacy sami, jak my tylko z grubszymi  portfelami. By? mo?e taki stan w?a?nie przysparza im „tylu” k?opotów …Weroniko! Ka?dy ma codziennie „jaki? problem”.

A je?li chodzi o taki ogólny smutek, to wynika on chyba z mojej samotno?ci, któr? zreszt? sama sobie wybra?am. Bo aktorstwo jest samotno?ci?. A mo?e po prostu urodzi?am si?, ?eby cierpie??”

A mo?e jej samotno?? wynika z tego, ?e zamiast z równolatkami w swoim 25 letnim ?yciu cz??ciej wi?za?a si? ze starszymi panami? Trudno powiedzie?.

Jedno jest pewne, nawet my nie jeste?my w stanie zg??bi? cierpienia m?odej … Weroniki.

By? mo?e dlatego, ?e trudno nam jest sobie wyobrazi? Weronik? cierpi?tnic? – aktork? i sta?? bywalczyni? salonów, córk? znanego polityka, przedsi?biorcy i w?a?cicielki renomowanej marki odzie?owej.

Weroniko, zacznij ogl?da? telewizj?, ale nie seriale, zobaczysz jak wygl?da cierpienie, to g?oduj?ce dzieci, umieraj?cy ludzie z powodu wojen i biedy, oni cierpi? – a mo?e jaka? matka i ?ona katowana przez m??a alkoholika …

Ludzie naprawd? ?yj? czasem zbyt krótko by poczu? co? wi?cej ni? tylko smak cierpienia.

A m?ode aktorki w Polsce bryluj?ce na salonach … no có?. Bez komentarza.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>