www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rosati znalaz?a sobie m?odszego!

Weronika nie chce ju? starszych panów?

„W ostatni wtorek starego roku Weronika Rosati (25 l.) po raz pierwszy pokaza?a si? z m?odym, tajemniczym przystojniakiem w muszce. Najwyra?niej w jego towarzystwie czu?a si? doskonale, bo wyraz rado?ci nie opuszcza? jej twarzy.” – podaje Fakt.

Okazj? do wyj?cia by?a premiera sztuki „Dancing”, na któr? w towarzystwie Weroniki i przystojniaka przyszed? tak?e ojciec Rosati. Chyba toleruje ewentualnego zi?cia, bo nie upomina? m?odych w czasie czu?ych gestów.

Czy tym razem Weronika nauczona przykrym do?wiadczeniem (zwi?zek z prawie70-letnim Andrzejem ?u?awskim) zwi??e si? z równolatkiem? Czy za jaki? czas wróci jednak do starych s?abo?ci i znowu poka?e si? w towarzystwie jakiego? „dziadka”? W ka?dej opcji ?yczymy du?o szcz??cia.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>