www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rosati nie chcia?a si? rozebra?!

W ten sposób Weronika straci?a szanse na bardzo obiecuj?c? rol? …

Weronika Rosati zrezygnowa?a z roli we francuskim filmie, gdy? producenci… kazali jej zagra? sceny rozbierane.

Rosati_Weronika

Weronika mówi, ?e film by? komedi? i akty niczego nowego nie wnosi?y. Zaznaczy?a tak?e, ?e jej pocz?tkowa umowa nie wspomina?a nic o tego typu scenach, zmiana nast?pi?a chwil? przed jej podpisaniem.

Rosati_Weronika

Widocznie Weronika zacz??a bardziej dba? o swój wizerunek i konsekwentnie trzyma si? swoich zasad. Ciekawe, jak d?ugo ten stan potrwa, mo?e do kolejnej propozycji? Przecie? wszystkich ze scenami rozbieranymi nie mo?e odrzuca? w niesko?czono???

Rosati_Weronika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>