www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rosati nie chce si? rozebra? – nici z kariery?

M?oda Weronika Rosati ci?gle nie mo?e trafi? na swoj? ?yciow? rol?, tak?, która da?aby jej wielk? ?wiatow? s?aw?. Dlaczego ma takiego pecha?

Faktycznie o aktorce najg?o?niej w ostatnich latach z powodu skandalu obyczajowego i zwi?zków ze starszymi m??czyznami, ni? jej osi?gni?? zawodowych. To przykre. Pewnie nie tylko dla samej Rosati, ale dla fanów jej talentu. Kibicowanie Weronice nie pomaga, a nawet, je?li pojawia si? szansa zagrania w czym? wi?cej, ni? tylko serialowym tasiemcu, aktorka odrzuca propozycje.

Rosati_Weronika

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>