www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rosati kontra Ksi??kiewicz

O co w „Rankingu gwiazd” posprzecza?y si? panie?

„Wszystko zacz??o si? od pytania prowadz?cego do gwiazd zgromadzonych w studiu, która z nich jest najgorsz? przyjació?k?? Rosati bez zastanowienia stwierdzi?a, ?e do takiej osobliwej kategorii najlepiej pasuje Weronika Ksi??kiewicz. – Wskaza?am Weronik? Ksi??kiewicz, poniewa? chodzi?y?my do jednej szko?y i jako? si? nie zaprzyja?ni?y?my – wyzna?a.

Wtedy Ksi??kiewicz nie wytrzyma?a i wypali?a w kierunku swojej imienniczki: „A ty w ogóle mia?a? jakich? przyjació??!” Mam inny gust ni? wszystkie moje rówie?niczki, je?eli chodzi o m??czyzn – próbowa?a si? broni? Rosati” – donosi Fakt.


O gustach Weroniki Rosati wzgl?dem m??czyzn dyskutowa? nie b?dziemy, ale szkoda, ?e nie mia?a przyjació?. Przyja?? to cenna rzecz.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>