www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Rosati i Hulboj – romansu nie b?dzie!

Kto? uprzedzi? tancerza?

Dok?adnie! Weronika zmniejszy?a chyba, cho? nie?wiadomie, troszeczk? swoje szanse na d?ugi udzia? w Ta?cu z gwiazdami. Ci?g?a niepewno?? i podejrzenia telewidzów, – czy Weronika i Krzysztof czuj? do siebie mi?t?, czy te? nie, mog?yby tylko przed?u?y? udzia? m?odziutkiej aktorki w show, a tak b?dzie zdana tylko na swój ukryty do tej pory talent taneczny. Dlaczego?

Otó?, Weronika w wywiadzie dla Gali dzieli si? swoim szcz??ciem i zwierza si?, ?e jest zakochana! Uwaga – nie w Hulboju, partnerze z parkietu!!! Wypada powiedzie?, bardzo nam przykro, ale kochani telewidzowie, oprócz tanecznych uniesie? ta para nie dostarczy ju? ?adnych innych emocji!

Rosati_Weronika_Hulboj_Krzysztof

Je?li nie Hulboj, to kto? Wybrankiem serca Weroniki jest tajemniczy m??czyzna, którego chce ukrywa? jak najd?u?ej si? da.

My?l?, ?e w tej chwili jestem szcz??liwa, ale chcia?abym to zachowa? dla siebie, przynajmniej tak d?ugo i na tyle, na ile b?dzie to mo?liwe. Szcz??cie jest „fragmentaryczne”


Z pewno?ci? w tym przypadku utrzymanie tajemnicy b?dzie bardzo trudne dla Weroniki i szcz??cie, które tak bardzo chce zachowa? dla siebie ujrzy szybko ?wiat?o dzienne. Trudno nam jest uwierzy?, ?e po przyznaniu si? m?odej Rosati do posiadania partnera (u niej to rzadko??) paparazzi dadz? jej spokój

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>