www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Romanse Rosati psu?y wizerunek ojca

By?o romansowa? ze starszymi panami?

Pami?tacie pewnie skandal z udzia?em Weroniki z minionego roku, kiedy to zosta?a sfotografowana z centrum handlowych w czasie typowej k?ótni kochanków? Nic nadzwyczajnego, tyle, ?e Weronika k?óci?a si?, a za chwil? ca?owa?a z re?yserem Andrzejem ?u?awskim, prawie 70 – letnim m??czyzn?.

Po tym skandalu, Weronika odci??a si? od m??czyzn, a ca?? spraw? z ?u?awskim uzna?a za ?le zinterpretowan?.

Dla mniej pami?tnych kilka lat temu spotyka?a si? oficjalnie z Mariuszem Maxem Kolonko, tym Kolonko … te? zasadniczo od niej starszym.

Teraz m?oda Rosati nie wysuwa si? do pierwszego szeregu. Grzecznie towarzyszy rodzicom na oficjalnych imprezach, a gdy chodzi na nie sama, to jest w towarzystwie wielu, przyjació?, których nagle ma nie wiadomo sk?d. Ale najwa?niejsze jest to, ?e sprawa z ?u?awskim ucich?a.

Ma to jak si? okazuje, tak?e znaczenie  polityczne, ojciec Weroniki znany polityk Dariusz Rosati, podobno mia? problemy z powodu skandalu, jaki wywo?a?a jego córka. Jak podaje Na ?ywo, „DZIEWCZYNA PSU?A POWA?NEMU EKONOMI?CIE WIZERUNEK I REPUTACJ?”.

W tym sensie nie trudno si? nie domy?li?, sk?d taka nag?a zmiana u Weroniki po burzliwych romansach ze starszymi panami …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>