www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Romanowska na imprezie AXE – foto!

Czyli 200% kobieco?ci po?ród stada nieujarzmionego testosteronu.

El?bieta Romanowska, któr? najcz??ciej kojarzymy z Jolk? z serialu Rancho lub po prostu uczestniczk? polsatowskiego programu Jak oni ?piewaj?, pojawi?a si? ostatnio na jednej z imprez. Przyznacie, ?e takich walorów nie mo?na nie zauwa?y?. Tym bardziej, ?e poza imponuj?cymi, kobiecymi kszta?tami, Ela jest dyplomowan? aktork? i na imprezach pojawia si? bardzo rzadko. A szkoda …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>