www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Robert Korzeniowski rozwodzi si?!

Ju? po pierwszej rozprawie.

O tym, ?e mistrz olimpijski, chodziarz Robert Korzeniowski przechodzi kryzys ma??e?ski i spotyka si? z now? partnerk? pisano ju? jaki? czas temu. Teraz przysz?a pora na konkrety. Smutne niestety.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>