www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Riri i Chris Brown znowu razem!

Dzie? paradoksów?


postchronicle


Celeb.tv donosi, ?e para si? pogodzi?a. Nam si? wydaje, ?e chyba a? za bardzo…

S? znowu razem. Opiekuj? si? sob?. Chris jest bardzo smutny i zatroskany z powodu tego, co si? sta?o, ale jest równie? szcz??liwy, ?e Riri da?a mu szans?. W ko?cu j? kocha.”

Czy Rihanna jest naprawd? a? tak uzale?niona od swojego, ekhm, BOKSERA?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>