www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Richardson tonie w d?ugach?

Monika Richardson ma powa?ne k?opoty finansowe. Razem z m??em zaci?gn?li ju? 4 kredyty, których teraz nie mog? sp?aci?.

Prezenterka musi teraz zrobi? wszystko, aby utrzyma? si? w Ta?cu z Gwiazdami, poniewa? ga?a, jak? tam dostaje, jest na tyle wysoka, ?e bardzo pomaga w ich ci??kiej sytuacji.

Strach pomy?le?, co b?dzie, gdy widzowie przestan? wysy?a? na ni? smsy. Za wyst?p w innej stacji, TVP – jej dotychczasowy pracodawca, zdj??a z anteny jej program, wi?c na nadmiar pracy nie b?dzie mog?a liczy?.

Szkoda, ?e sytuacja nabra?a takiego nieprzyjemnego obrotu. Pewnie fani Moniki liczyli, ?e ta?czy raczej z zami?owania, rozrywki a nie g?ównie dla pieni?dzy. Mo?e i przyziemna to motywacja, ale Monika ma dla kogo walczy? o kolejne odcinki „Ta?ca z gwiazdami”

Tylko, mo?e kolejnym razem, zanim we?mie tyle kredytów to kilka razy to przemy?li?


Wpisz komentarz

  1. 21 maja 2012 01:12

    Anonim:

    Kredyty to utopia

Podobne posty:

/* */?>