www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Richardson odpad?a na w?asne ?yczenie?!

Monika tak bardzo stara?a si? „by? mi?a”, ?e przesadzi?a i w ostatni? niedziel? odpad?a z show „Taniec z gwiazdami”. Dlaczego widzowie na ni? nie g?osowali?

Trudno si? dziwi?, ?e prezenterka dosta?a najmniej g?osów od telewidzów. Ci, którzy ?ledzili losy uczestników show musieli w ostatnim czasie by? ?wiadkami zwierze? Richardson, a kto by chcia? wiedzie? o takich sprawach, o których Monika mówi?a?

Najpierw pochwali?a si?, jak bardzo m?? jest zazdrosny o jej udzia? w show, potem, uchyli?a r?bka tajemnicy, ?e on sam mo?e j? zdradza?, byleby si? tylko nie zakocha?.

Richardson_Monika

W mi?dzyczasie podzieli?a si? jeszcze jedn? z ?ó?kowych tajemnic – w czasie seksu z m??em rozmawia tylko po angielsku.

Richardson_Monika


No,  a na koniec przys?owiowy gwó?d? do trumny – jeszcze nie dosz?a do fina?u, a ju? dzieli?a wygran?. Jak stwierdzi?a, umówi?a si? z m??em, ?e on dostaje porsche, a ona kas? za odcinki …


Po takich rewelacjach, nawet je?li bardzo zaskakuj?cy, jak na ch?odn? dotychczas i grzeczn? prezenterk?, wizerunek, zmieni? si? tak bardzo, ?e chyba Monika przesta?a si? podoba? w ogóle …

Richardson_Monika

No, a skoro jak stwierdzi?a, mimo swoich 37 lat nadal czuje si?, jak dziewczynka,

Richardson_Monika

… proponujemy nie zra?a? si? t? kl?sk?, tylko spróbowa? na castingach do kolejnej edycji „You Can dance” ...bo po tylu odcinkach w „Ta?cu z gwiazdami” Monika z pewno?ci? ju? „can dance” …

Richardson_Monika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>