www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Richardson nie mo?e rozsta? si? z tancerzami!?

Monika, cho? program „Taniec z gwiazdami” ju? dawno si? sko?czy?,  spotyka si? co jaki? czas ze swoim tanecznym partnerem Krzysztofem Hulbojem, ale teraz okazuje si?, ?e nie tylko z nim …

Richardson_Monika_Hulboj_Krzysztof

Richardson_Monika_Hulboj_Krzysztof

Prasa bulwarowa spotka?a Monik? na posiadówce w kawiarni z przystojnym Cezarym Olszewskim.

Olszewski_Cezary_Popek_Anna

Oboje wygl?dali na doskonale czuj?cych si? w swoim towarzystwie, a z twarzy Moniki u?miech prawie nie znika? …


Bulwarówka sugeruje, ?e prezenterka cz??ciej spotyka si? z przystojniakami z parkietu, ni? z w?asnym m??em, który jest pilotem.

Richardson_Monika_m??


Ale przecie? doskonale pami?tamy, jak Monika w jednym z wywiadów mówi?a, ?e nie jest zazdrosna o ewentualne zdrady m??a, byle si? nie zakocha?. Mo?e ta zasada dzia?a obustronnie? Tylko, troch? to niebezpieczne, bo Miłość zazwyczaj przychodzi znienacka …

Richardson_Monika_m??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>