www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Richardson my?li, ?e wygra?!

Do fina?u „Ta?ca z gwiazdami” jeszcze kilka odcinków, a Monika ju? dzieli skór? na nied?wiedziu …

„Je?li wygram show, porsche oddam m??owi. Dla mnie jest kasa za odcinki. Ustalili?my to ju? przed programem – mówi.” (Fakt)

Nie do??, ?e Monika szokuje swoj? pewno?ci?, to chyba ten podzia? wygranej troch? razi, nie s?dzicie?

Wszyscy uwa?ali, ?e kolejni zwyci?zcy tanecznego show pójd? w ?lady Agaty Kuleszy i nagrod? g?ówn? oddadz? na cele charytatywne …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>