www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Richardson: Mówili, ?e si? g?upio ?miej?!

„Rozp?aka?am si?, tak po babsku”


Monika Richardson opowiada w „Vivie” jak czu?a si?, gdy straci?a prac? w telewizji. Wyznaje, ?e troch? si? tego spodziewa?a, gdy? ko?czy? jej si? kontrakt, a nie prowadzi?a ?adnego programu. „P?aka?am, bo cz?owiek, który nigdy mnie nie widzia? na ?ywo, nie zamieni? ze mn? s?owa, zaocznie zadecydowa? o mojej przysz?o?ci zawodowej. Potem by?o mi g?upio. Przypomnia?am sobie s?owa Kasi Dowbor: „Przede wszystkim trzymaj twarz, nie dawaj im ?adnej satysfakcji”.

Richardson_Monika

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>