www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Re?yser zdradza ?on? z córk? Frycza!?

M?? Ilony Ostrowskiej, re?yser Jacek Borcuch wyprowadzi? si? z domu. Co wspólnego z t? sytuacj? ma Olga Frycz, córka Jana Frycza?

Tygodnik ?wiat& Ludzie podejrzewa, ?e kryzys w zwi?zku aktorki Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha spowodowany jest jego znajomo?ci? z m?od? aktork? Olg? Frycz. Olga pozna?a Jacka podczas udzia?u w jego filmie Wszystko, co kocham. ?ród?o tygodnika twierdzi, ?e …

Podczas zdj?? by?o wida?, ?e mi?dzy re?yserem a m?od? aktork? iskrzy. Jacek podobno wyprowadzi? si? z domu w?a?nie z jej powodu.

Borcuch_Jacek_Ostrowska_Ilona

1 2

Wpisz komentarz

  1. 27 stycznia 2012 22:40

    Grzes31:

    ILONA ślicznie wyglądasz …

    FAN Grzes z Krakowa

Podobne posty:

/* */?>